Wydarzenia / Archiwum

2010-11-26

Zgromadzenie Delegatów w Domu Kopernika

W dniu 24.kwietnia 2008 w Olsztynie w Domu Kopernika odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Stowarzyszeń Niemieckiech w byłych Prusach Wschodnich. Delegaci przyjęli sprawozdania z pracy Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.


Dwa główne tematy dominowały w sprawozdaniu rocznym przewodniczącego Związku, Henryka Hocha, pieniądze i wiek.


Liczba członków naszych stowarzyszeń maleje. Chociaż organizacyjnie jesteśmy mocniejsi - to jednak przyszłość rysuje się pod znakiem zapytania. Zdaniem przewodniczącego na dodatek należy się spodziewać dalszego zmniejszania strumienia pieniędzy płynącego na stowarzyszenia niemieckie z Niemiec.


- Pocieszające jednak jest to, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak wielu możliwości sięgania po pieniądze zewnętrzne - w gminach, powiatach, samorządzie wojewódzkim i w polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dodał H. Hoch.


Niestety, chociaż Związek w ubiegłym roku przeprowadził szkolenie w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie - to skorzystało z tej możliwości tylko 2 stowarzyszenia spośród ok. 20 należących do niego. Na dodatek sprawozdania finansowe z imprez organizowanych przez stowarzyszenia są często wypełniane błędnie - zauważyła Krystyna Płocharska - wiceprzewodnicząca Związku. Przewodniczący przedstawił także plan najważniejszych wydarzeń, które czekają członków w tym roku. Są to m.in. festyn letni w Ostródzie 2 sierpnia i festiwal mniejszości narodowych w Olsztynie "Pod wspólnym niebem". Ponadto w październiku tego roku zaczną się obchody 15-lecia Związku. W czasie dyskusji delegaci narzekali na brak współpracy z menedżerem kultury ifa. Do pozytywów zaś należy nowa możliwość dokształcania zawodowego nauczycieli germanistów. Koordynacje tego przedsięwzięcia wzięło na siebie stowarzyszenie w Morągu.

Galeria

Delegaci podczas obrad Prezydium Zgromadzenia Dyskusja Gosowanie