Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu

 ul. Pomorska 23
14-300 Morąg
tel. 89 7576374
 
Godziny otwarcia: wt. 9.00 - 15.00, czw. 9.00 - 15.30
 
Przewodnicząca: Urszula Mańka
 
Stowarzyszenie powołane zostało do życia 19. sierpnia 1992 roku. W 2007 roku świętowane więc było 15-lecie jego istnienia.

Od początku po dzień dzisiejszy prowadzone są kursy języka niemieckiego. Przeznaczone są przede wszystkim dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, ale i inni mogą z nich skorzystać.

Aktualna liczba członków stowarzyszenia to 257 osób, jednak niewielu spośród nich jest aktywna.

Jak przez wszystkie poprzednie lata zarząd spotyka się w każdy wtorek, aby uregulować wszystko co związane jest z życiem stowarzyszenia. W każdy co drugi czwartek spotykają się członkowie stowarzyszenia, każdorazowo 25-50 osób, świętowane są urodziny, prowadzi się rozmowy na aktualne tematy, czas mija przy kawie i cieście. Dwa do trzech razy w roku pani Urszula Buschmann z Towarzystwa Przyjaciół Prus Wschodnich w Kiel prowadzi wykłady na różne tematy. Towarzystwo to pomaga Stowarzyszeniu również w innych sprawach. Pod koniec czwartkowych spotkań każdy może sobie wybrać kilka rzeczy.

Od kilku lat organizowane są w różnych miejscowościach nasze festyny letnie. Są to miłe spotkania przy dobrym jedzeniu, interesujących rozmowach, śpiewie i tańcu.

Tradycyjnie już 25 sierpnia obchodzone są urodziny Herdera, współorganizowane przez Muzeum i władze miasta. Jest to okazja do spotkania się z różnymi ludźmi, do wysłuchania dobrego koncertu i wykładu oraz w miłym towarzystwie wypić filiżankę kawy.

W grudniu organizowana jest również wspólna Wigilia z Herderem, i to święto stanie się pewnie tradycją.

Największą imprezą roku jest spotkanie adwentowe - 100 -120 uczestników. Świętu temu towarzyszą miłe rozmowy, niemieckie i polskie kolędy, śpiewane wspólnie przez chór Gimnazjum nr1 w Morągu.

Z życia stowarzyszenia

Dla członków Stowarzyszenia bardzo ważna jest możliwość wzajemnego poznania się i regularnych spotkań. Są ze sobą bardzo zżyci i przeżywają, jeśli któreś z nich odchodzi na zawsze. Ważne jest, by rozmawiać po niemiecku, ale często powstaje podczas rozmów wspaniała polsko-niemiecka mieszanina języków. Szczególnie ceniony jest dostęp do niemieckich książek i czasopism.

W ten sposób można szlifować swój język ojczysty, a przede wszystkim można go pokochać. Członkowie bardzo lubią uczestniczyć w spotkaniach z niemieckimi turystami. Przy tej okazji odnajdywali się już po kilku dziesiątkach lat niejedni krewni, przyjaciele czy znajomi.

Regularnie odbywają się spotkania adwentowe dla dorosłych i gwiazdki dla dzieci. W czasie spotkań obchodzone są urodziny członków. Działa też, raz lepiej, raz gorzej, grupa zajmująca się robótkami ręcznymi. Panie dzięki robótkom mogą sobie trochę dorobić.

Stowarzyszenie jest organizatorem interesujących imprez okolicznościowych, spotkania Wielkanocne, Festynów letnich, Święto pieczonego ziemniaka, Święto jabłka, spotkania adwentowe, Dni Herdera czy "Wigilia z Herderem", które na stałe wpisały się w Kalendarz imprez kulturalnych Morąga

Nauczanie języka niemieckiego

Nauczanie języka niemieckiego prowadzono dla dzieci i dorosłych od 1992 roku. W kursach uczestniczyli chętnie i Polacy, i Ukraińcy. Od 1992 roku działa przedszkole. Warto zauważyć, że dzieci mają potem na lekcjach niemieckiego mniejsze trudności z wymową.

Wyposażenie

Podczas regularnych spotkań można sobie coś wybrać ze zgromadzonej odzieży. Istnieje też biblioteka, ale pilnie potrzebuje osoby, która by ją poprowadziła.

Publikacje

Stowarzyszenie stara się uwiecznić na piśmie wspomnienia starszych ludzi. Większość nich wciąż jednak woli milczeć, gdyż wspomnienia często są bolesne.

Współpraca

Współpraca z władzami miasta układa się normalnie, ale mogłaby ulec poprawie. Polscy i ukraińscy mieszkańcy cenią szczególnie kursy niemieckiego i pomoc socjalną. Dni Herdera w 1999 roku dowiodły, że wszystkie żyjące tu narody dawały i brały - także i Niemcy. To, że narody te potrafią obecnie dobrze współpracować, pokazał właśnie sukces Dni Herdera. Dobrze pracuje się ze Związkiem Wypędzonych z Turyngii oraz Kołem Przyjaciół z Kilonii. Rzadko, ale dobrze, z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Wiele osób pomaga również indywidualnie. Natomiast współpraca z Ziomkostwem Powiatu Morąg układa się problematycznie.

Stacja socjalna

Od października 1996 roku istnieje Stacja Socjalna Joannitów. Współpraca jest znakomita. Stacja łagodzi ogrom biedy i cierpienia

Pod koniec roku miłe spotkania dla naszych najmłodszych - gry, zabawy, konkursy prowadzone przez członków naszej grupy młodzieżowej, no i naturalnie ważne są odwiedziny Mikołaja.

W ostatni czwartek roku zamykamy miniony czas i życzymy sobie dobrego nadchodzącego roku. Do trwałych punktów pracy Stowarzyszenia należą też imprezy organizowane przez Związek Stowarzyszeń i Landsmannschaft.

Historia
Utworzenie

Brak dokumentacji z okresu od roku 1990 do 1992. Grupa istniała jednak już wtedy pod kierownictwem Henryka Pruszkowskiego jako oddział terenowy OSMN. W sierpniu 1992 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia jako samodzielnej jednostki. 6.07.1993 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie i wtedy też przyłączyło się do ZSLNbPW.

25 sierpnia 1994 roku po raz pierwszy odbyły się zakrojone na szeroką skalę Dni Herdera w Morągu. Było to niezapomniane przeżycie dla członków Stowarzyszenia Niemieckiego. Po latach ciszy, wszystkie mowy tłumaczone były na język niemiecki. Drugie duże Święto Herdera miało miejsce w 1999 roku i było ono przykładem pozytywnego, pełnego tolerancji współistnienia różnych kultur.

Dawne władze stowarzyszenia

  1992 1997 1999 2001 2005
przewodniczący: Urszula Mańka Urszula Mańka Urszula Mańka Urszula Mańka Urszula Mańka
zastępca: Benno Bunkowski Krystyna Winnicka Rajnhard Jedamski Krystyna Winnicka Krystyna Winnicka
zastępca: ----------- ----------- Krystyna Winnicka ----------- -----------
sekretarz: Monika Kalinowska Ewa Filipowicz Krystyna Winnicka ----------- -----------
skarbnik: Henryk Pruszkowski Anna Wójcik Anna Wójcik Anna Wójcik Anna Wójcik
Członek ds. młodzieży i dział. charytatywnej: ----------- ----------- ----------- Waldemar Mańka Waldemar Mańka
Członek ----------- ----------- ----------- Szermińska Grażyna Szermińska Grażyna