Niemieckie Stowarzyszenie "Natangia" w Górowie Iławieckim

ul. Sikorskiego 34, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 7610064

godziny otwarcia: pn. 10.00 - 15.30


Utworzenie

Stowarzyszenie w Górowie Iławeckim zostało powołane do życia w lipcu 1991 roku a 28 lutego 1992 roku zarejestrowane. Do ZSNWiM przystąpiono bezpośrednio po utworzeniu związku.


Siedziba

W grudniu 1997 roku Stowarzyszenie zakupiło za środki z Republiki Federalnej Niemiec dom, który do chwili obecnej został prawie całkowicie wyremontowany. Mieszczą się w nim obok sali zebrań m.in. pomieszczenia biurowe, kuchnia, biblioteka. Na górnym piętrze swoją siedzibę ma Biblioteka Miejska, która posiada też dział literatury niemieckiej.


Zarząd

Przewodnicząca: Mariola Ostapczuk

  1992 1993 1997 1999
przewodniczacy: Maria Ostapczuk Eryk Dankowski Eryk Dankowski Eryk Dankowski
zastępca: Eryk Dankowski Magdalena Heidenreich Magdalena Heidenreich Elżbieta Szczurko
zastępca: ------------------ ------------------ ------------------ Magdalena Heidenreich
sekretarz: Halina Blasiak Halina Blasiak Brygida Miszczuk Brygida Miszczuk
sekretarz: Elżbieta Szczurko Elżbieta Szczurko Elżbieta Szczurko -----------------
skarbnik: Monika Justowicz Monika Justowicz Monika Justowicz Monika Justowicz
skarbnik: Joachim Kaiser Joachim Kaiser Joachim Kaiser Joachim Kaiser


Członkowie

Liczba członków kształtuje się w Górowie w granicach 300. Tendencją jest. Że poziom ten utrzymuje się. W roku 2000 podano stan 273 osób.


Z życia stowarzyszenia

Spotkania członków odbywają się co tydzień. Z okazji Bożego Narodzenia są np. urządzane mikołajki. Stowarzyszenie organizuje też wycieczki i popiera opiekę nad grobami żołnierzy z okresu 11 wojny światowej. Bardzo duże zaangażowanie okazuje w pośrednictwie ofert pracy do Niemiec dla mieszkańców tego bardzo zagrożonego bezrobociem regionu. Mniejszość bierze regularnie udział w odbywających się co roku Dniach Górowa Iławeckiego.


Zespoły

Grupa robótek ręcznych pod kierownictwem Haliny Blasiak spotyka się co tydzień. Wyroby będące efektem tych zajęć są potem sprzedawane na jarmarkach i przy innych okazjach. Grupę śpiewaczą "Natangen" pod kierownictwem Jadwigi Dankowskiej tworzy pięć pań występujących w strojach ludowych. Grupa odnotowała już wiele sukcesów w kraju i zagranicą, otrzymała kilka nagród i wyróżnień.


Nauczanie języka niemieckiego

Lekcje niemieckiego dla dzieci i dorosłych odbywały się od września 1992 roku i prowadzone były przez nauczyciela-seniora, Gerda Grützmachera. Później zajęcia były kontynuowane przez asystentkę ds. jeżyka Annę Breitsameter. W 1996 roku nauczanie niemieckiego zostało zawieszone.


Współpraca

Dobrze rozwija się współpraca z Ziomkostwem Powiatu z Verden, miastem Górowem Iławeckim jak też z Ziomkostwem Powiatu Preulßisch Eylau. Górowo posiada dużą mniejszość ukraińską (oraz ukraiński internat), z którą utrzymywane są przyjacielskie kontakty.


Miasto partnerskie

Verden