Notice: Undefined index: c in /home/zsnwim/domains/zsnwim.eu/public_html/libraries/jdiction/jdiction.php on line 621

Notice: Undefined index: c in /home/zsnwim/domains/zsnwim.eu/public_html/libraries/jdiction/jdiction.php on line 635

Notice: Undefined index: in /home/zsnwim/domains/zsnwim.eu/public_html/libraries/jdiction/jdiction.php on line 635

Hilfe und Beschaffung von finanziellen Miteln für Gesellschaften des Verbandes

 

Najważniejszym zadaniem jest pomoc w realizacji zadań statutowych i pozyskiwaniu środków finansowych na te cele.

Związek był otwarty na wszelkie działania służące podtrzymywaniu niemieckiej tożsamości narodowej, szczególnie wśród młodego pokolenia. W ostatnim okresie szczególny nacisk kładła nasza organizacja na aktywizację młodego pokolenia mniejszości niemieckiej. Dlatego też staraliśmy się realizować projekty, mające na celu ożywione zainteresowanie młodzieży pracą na rzecz środowiska.