Miesięcznik / Kontakt

Kontakt MITTEILUNGSBLATT

 Wydawca:

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
ul. Kopernika 13/4
10-510 Olsztyn, Polska

biuro@zsnwim.eu

Artykuły publikowane na naszej stronie zawierają osobiste opinie autorów i osób trzecich. Nie przedstawiają one stanowiska ZSNWiM.