Miesięcznik / Redakcja

Redakcja Mitteilungsblatt

Redaktor naczelny - Lech Kryszałowicz
Tłumaczenia - Uwe Hahnkamp

Miesięcznik MITTEILUNGSBLATT jest wydawany dzieki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku.