Wydarzenia / Bieżące

Archiwum historii mówionej

                                                                 

Zaproszenie

do udziału w X edycji - Archiwum Historii Mówionej

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu rozpoczął realizację X edycji projektu pn. „Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl”. Do  projektu historyczno – dziennikarskiego serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 16-25 lat z Polski Północno-Wschodniej.

Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych historią oraz ze znajomością języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, którzy przejdą dwudniowe szkolenie historyczno – dziennikarskie a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady 
z członkami starszego pokolenia z regionu Polski Północno-Wschodniej. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej 
www.e-historie.pl.

Celem projektu jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami, „Ocalenie od zapomnienia”- uchwycenie świata, który bezpowrotnie przechodzi w przeszłość i przekazanie go kolejnym pokoleniom.

Formularz zgłoszeniowy, prosimy o wypełnienie przez osoby zainteresowane projektem oraz przesłanie go do opolskiej siedziby DWPN na adres ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole do dnia  30.03.2018 r., na adres mailowy:
anna.czajkowska@haus.pl

W przypadku wszelkich pytań do dyspozycji p. Anna Czajkowska                                    

tel.: +48 500 418 414, e-mail: anna.czajkowska@haus.pl

 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy