Współpracownicy

Lech Kryszałowicz

redaktor naczelny

Mitteilungsblatt

Uwe Hahnkamp

moderator audycji

Allensteiner Welle

Anna Przywoźna

redaktor audycji radiowej

"Allensteiner Welle"